Hvem er jeg

Jeg er autoriseret psykolog, gift og mor til to. Jeg bor i Kalundborg, hvor jeg sætter stor pris på at være tæt på naturen.

Jeg blev færdiguddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2015 og autoriseret af Psykolognævnet i 2019. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er dermed underlagt gældende regler om tavshedspligt og fag-etiske principper.

 

Hvordan arbejder jeg


I mit arbejde som psykolog er jeg særligt optaget af at være vidne til og hjælpe med, at du som klient skaber og styrker de positive fortællinger om dig selv.

Johannes Møllehave har i en artikel gjort opmærksomt på at ordene ven og vidne har samme sproglige rod på oldnordisk.

Jeg benytter den narrative metode, der blandt andet gør brug af redskabet eksternalisering. Med eksternalisering anvender vi et andet sprogbrug, en anden holdning og dermed også en anden forståelse af, hvad der skaber dine problemer. Den måde, du omtaler dine problemer, har betydning for, hvordan omverden opfatter dig, og hvordan du opfatter dig selv. At eksternalisere problemet er en sproglig opbygning, hvor man taler om problemet som værende adskilt fra dig. Du ER ikke dit problem.

Når vi eksternaliserer problemet, kan vi tale om problemet som en ting eller noget, som vi kan betragte udefra og forholde os til. Vi kan eksempelvis give problematikken et navn, men før det kan ske, må det udfoldes, så vi kan få et grundigt kendskab til det og måden, det viser sig på.

At eksternalisere et problem er ikke det samme som at frikende dig for ansvaret for at gøre noget ved det, men det giver dig nye handlemuligheder, så du derved selv kan tage stilling til det og få indflydelse på, hvor meget og hvordan problemet skal have indflydelse.

Sammen undersøger vi, hvordan en problematik påvirker forskellige områder af dit liv, samt hvordan problemet har haft held med at tage over. Ved at udforske din fortælling skabes der nye handlemuligheder, livsværdier og identitet. På den måde er der mulighed for at blive opmærksom på den indflydelse problemet har haft eller stadig har på dig.

 

Erfaring

Da jeg blev færdiguddannet i 2015, blev jeg ansat i PPR og Forebyggelse i Vordingborg kommune. Her foretog jeg udredninger af børn og unge samt ydede forældrerådgivning. Herefter var jeg ansat på Synscenter Refsnæs i Specialrådgivningen, hvor jeg gennemførte udredninger og specialrådgivning vedrørende børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelse.

Under det første år af min praksis’ åbningstid var jeg ansat på Center For Voldtægtsofre på Holbæk sygehus, hvor jeg havde samtaler med mænd og kvinder fra 15 år, der havde været udsat for seksuelle overgreb.

I mine ansættelser har jeg både arbejdet med samtaleforløb med børn, unge og familier, men også med pædagogiske læringsmiljøer, undervisning af pædagogisk og lærerfagligt personale samt med udviklingsopgaver.

Jeg har derudover arbejdet som gruppeleder i Angstforeningen på Frederiksberg.

Min praksis

Jeg har åbnet min egen praksis, Psykologkonsultation og Samtalerum, i april 2021. 

Min praksis ligger på Gl. Hovvej 69, 4400 Kalundborg.