Jeg tilbyder

Psykologisk Terapi           

Jeg tilbyder samtaleterapi, hvor jeg tager udgangspunkt i dine problemer her og nu. Hvis der er fortællinger fra din fortid, der gør det svært for dig at leve dit liv her og nu, kan vi også arbejde med dette. Sammen holder vi øje med, at samtalerne gør en forskel for dig.

Jeg anbefaler, at vi taler sammen i telefonen. Det giver en bedre mulighed for at få klarhed over forløbet og hvad, der skal arbejdes med i vores samtaler, så du kan få det bedre.

Hvis vi beslutter os for at starte et forløb, anbefaler jeg, at vi til en start mødes en gang om ugen. Herefter kan vi tilpasse forløbet efter dine muligheder og behov.

Onlineterapi

Jeg tilbyder onlineterapi, som er psykologsamtaler, der foregår online over telefonen eller computeren via video. De seneste års forskning har vist, at onlineterapi er mindst lige så virkningsfuldt som almindelige psykologsamtaler og kan være mere fordelagtige for nogen. Samtalerne online kan virke mindre intense, og for nogen kan det være mere trygt at være i sine egne omgivelser.  

Under samtalerne kan vi stadig aflæse hinanden på vores stemmeføring og kropssprog, fordi teknologien efterhånden er blevet så velfungerende. 

Online terapi kan være en mulighed for dig, der: 

  • Bor langt væk fra min praksis i Kalundborg
  • Kan have svært ved at bevæge dig væk fra hjemmet
  • Er på ferie og ønsker at fortsætte forløbet under ferien
  • Er på udveksling eller arbejder i udlandet

Jeg anvender den krypterende tjeneste Whereby. Denne tjeneste lever op til GDPR-lovgivningen om privatliv og sikkerhed. 

Bemærk: Onlineterapi ikke egner sig ved psykoselidelser og alvorlige depressioner 

 

Supervision af andre faggrupper

Jeg tilbyder supervision af andre faggrupper. Det er en opgave, hvor jeg i samarbejde med arbejdspladsen øger opmærksomheden på organisationens struktur, rammer og de enkelte faggruppers særlige forudsætninger for at kunne løse arbejdsopgaverne til den ønskede kvalitet. 

Som supervisior kan jeg bidrage til identifikationen af de faktorer, der fremmer et hensigtsmæssigt læringsklima. I samarbejde med organisationen fokuserer vi på kulturen på arbejdspladsen, faggruppernes professionelle virke samt kvalitetssikringen af ydelsen.

I mit arbejde som supervisor trækker jeg på min uddannelse indenfor arbejds- og organisationspsykologi samt min uddannelse og erfaring som arbejdsmiljørepræsentant.  

Serviceloven § 109 stk. 9

Jeg samarbejder med Krisecentret i Kalundborg og yder psykologsamtaler til de kvinder, der har været på eller stadig er på krisecentret.
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 10 timers psykologbehandling til kvinder, der får ophold i boformer efter stk. 1. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.”


Serviceloven § 109 stk 9.
Afregningen sker med din hjemkommune.
Samtalerne foregår i min klinik på Gl. Hovvej 69. Min praksis har vinduerne ud mod en gårdhave, så der er et minimalt indsyn i vores samtalerum. Er du utryg ved at komme her, kan vi sammen med krisecentret aftale, hvordan du kan blive fulgt herhen.
Jeg deler ”hus” med en praktiserende læge og Fysio Danmark, så der vil altid være mennesker omkring os.
For at beskytte din identitet foregår scanningen af dit sygesikringskort inde i min praksis og ikke i selve venteværelset.

Forældrerådgivning

Jeg tilbyder rådgivning til familier, som ønsker hjælp til at få skabt bedre rammer for deres families samspil – samt hjælp til familier, hvor barnet/den unge har fået en diagnose.

I forældrerådgivningen har jeg primært samtaler med den ene eller begge forældre. Når det giver mening, kan der også være samtaler, hvor hele familien deltager.

Jeg tilbyder ikke hjælp i forhold til traumatiserede børn/unge, men kan henvise til børnepsykologer, der arbejder med traumebehandling og rådgivning.
I forældrerådgivningen trækker jeg på mine mange års erfaring fra børne- og ungeområdet i kommunalt og landsdækkende regi, hvor jeg blandt andet varetog udrednings- og specialrådgivningsopgaver i forhold til børn og unge.